Naomi Sarna: Carving Out A Life – Diamonds.com

Naomi Sarna: Carving Out A Life

Award winning jewelry designer, Naomi Sarna, talks about carving gemstones and what makes good design.